Företag:

IKEA

Reklam:

KEA är där livet händer. Det vi lär oss om människors vardag sätter spår i allt vi utvecklar: varje ny produkt ska alltid vara lite bättre än tidigare version.

Musik:

Sanders Bohlke - Smalltown Boy


Publicerades lör, 14 januari 2017 kl. 16:50
Populärt nu - vecka 26

Volvo
Pripps Blå
TV4


ANNONS: