Företag:

AMF Pension

Reklam:

Linda Pira gör en svensk cover på nittiotals-hiten ”I Swear” för att tillsammans med AMF uppmärksamma unga och kvinnor att fundera kring framtiden och pensionen.

Musik:

Linda Pira - I Swear


Publicerades mån, 31 augusti 2015 kl. 14:38
Populärt nu - vecka 17

3
TV6
TV3


ANNONS: