Företag:

Telia

Reklam:

Telia "1000 möjligheter", ny reklamkampanj maj 2011.

Musik:

Mattias Tegner - I love u


Publicerades mån, 16 maj 2011 kl. 18:07
Populärt nu - vecka 38

TV4
Bring
TV3


ANNONS: