Företag:

Telia

Reklam:

Vi tycker att alla som lever i det här landet ska ha samma möjlighet att kommunicera. Samma möjlighet att prata, lyssna, titta, läsa, tycka och skicka.

Musik:

Sarah Klang - Tula Hem Och Tula Vall


Publicerades sön, 7 april 2019 kl. 00:31
Populärt nu - vecka 21

TV4
Barncancerfonden
SJ


ANNONS: